Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić

Reposted bylattemacchiatothisisntreality
Mogę Ci opowiedzieć wszytko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem.
— Marylin Monroe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeffaced effaced
6592 6398 420
Reposted frommessinhead messinhead viaeffaced effaced
7440 7043 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaeffaced effaced
5941 bbe5 420
Reposted fromfrenzy frenzy viaplotkara plotkara
3731 d864 420
Reposted fromclitoris clitoris viamakemyday makemyday
2817 b56d 420
Reposted fromszwaglu szwaglu viamakemyday makemyday
6608 d210 420
Reposted fromamatore amatore viamakemyday makemyday
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viarebellious rebellious
4944 a0de 420
Reposted fromSoulScream SoulScream viarebellious rebellious
9915 de43 420
Reposted fromcaataleya caataleya viarebellious rebellious
6460 a435 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamagnoliaaa magnoliaaa
9210 cc84 420
Reposted frommisza misza viamagnoliaaa magnoliaaa
0215 fec2 420
Reposted fromankess ankess viamagnoliaaa magnoliaaa

"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem."

— Jonathan Carroll
Reposted byexteasyarrependimentomuladharatresigarettesecretlifeofrosesterriblelovetristexxxymrrrumdzsrdzunhappysruinyourdayunsaiddesiresxjoancatherinerosalieuska12115eloiseismestoprocentsercaiwillkillmyselfAboutTodaybygonesalex0toxicsoulZlaKobietaincompertakamykowatawrazliwasweetnothinggpelnaradoscitaknienietakheartedniedopowiedzeniasaturdaycomeslowmadziuulaagta13MissLavandulamauaksilence89outlineFiodor11flyingheartsunrisepeggy-bluezou-zaSaluteEllaEllabunnywhitemala-mi-w-glanachwidzezepaniodbijaaksiupelka
Tutaj jest wszystko, czego nie umiem powiedzieć, wiesz?
— Ja
1896 12d9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
4508 e8dd 420
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward vialajla lajla
6440 a637 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl